Cultuurprofielschool St. Michaëlschool

Cultuurprofielschool

Een cultuurprofielschool is een po- of vo-school die door deVereniging CultuurProfielScholen (VCPS) is erkend als cultuurprofielschool.

De term cultuurprofielschool is in het onderwijs een beschermde naam die scholen alleen mogen voeren als zij door de VCPS zijn erkend. Er zijn op dit moment rond de 51 erkende cultuurprofielscholen in Nederland voor voortgezet onderwijs en sinds 2022 zijn er 22 basisscholen voor primair onderwijs lid van de vereniging.

Alle cultuurprofielscholen hebben cultuuronderwijs als centraal beleidspunt opgenomen voor de school (of voor een enkele stroom binnen de school). De meeste cultuurprofielscholen kenmerken zich daarbij door een brede insteek. Dit betekent doorgaans dat kunst en cultuur prominent op het rooster staat, er meerdere kunstdisciplines aan bod komen en dat de kunstvakken zoveel mogelijk aansluiten bij de andere vakken. Hierbij wordt het curriculum stevig aangevuld met buitenschoolse activiteiten.

De St. Michaëlschool is sinds juni 2021 een cultuurprofielschool.

Onthulling CultuurProfielSchool

Presentatie St. Michaëlschool

Onze cultuurfilm.

Groep 7 leerlingen

De leerlingen zingen het lied, dat ze als klas zingen in de Kerstmusical.

Muziek in de hal 19 december 2022

Herders sta op!

Kerstmusical 2022. Vijf enthousiaste jongens gaan ervoor.

Windkracht 10

Prachtige tekeningen op de gang. Dat vraagt om een presentatie.