Informatie

Wij proberen de ouders zo goed mogelijk van informatie te voorzien, niet alleen over de ontwikkeling van hun kind, maar ook over de verdere gang van zaken op school. We doen dit door middel van :

Rapportagegesprekken
De leerkrachten zullen u tweemaal per jaar uitnodigen voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. De eerste keer is dit in november, de tweede keer in april. Voor of na het gesprek is er gelegenheid om het werk van uw kind te bekijken.

Schriftelijke rapportage
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport. Het eerste rapport wordt in februari meegegeven, het tweede rapport ongeveer drie weken voor de zomervakantie. De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen één rapport. Na de schriftelijke rapportage kan indien daar aanleiding toe is, een gesprek volgen. Zowel de ouders als de leerkrachten kunnen hiertoe het initiatief nemen.

Huisbezoek
De leerkrachten van groep 1 en groep 8 leggen in bijzondere gevallen een huisbezoek af. Zij doen dit altijd in overleg met de ouders.

Informatieavonden
Voor iedere groep wordt in het begin van het schooljaar een informatieavond georganiseerd. De hoofdpunten van deze informatieavond zijn kennismaking; het geven van informatie over de leerstof van het betreffende leerjaar;
de wijze waarop de leerstof zal worden aangeboden; de betrokkenheid van de ouders bij de school.
Indien daar behoefte aan bestaat, wordt in de tweede helft van het schooljaar nog een informatieavond georganiseerd.

De schoolgids
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Website
Onze website, www.sint-michael.nl, is uiteraard ook een bron van informatie. Wij hebben getracht de informatie uit de schoolgids en de jaargids hier overzichtelijk te rangschikken. De volledige versies van de schoolgids en de jaargids (exclusief de namenlijsten) kunt u op de site ook vinden. Daarnaast hebben de ouderraad, de medezeggenschapsraad en het bestuur hun eigen plekje op de site. Zo kunnen zij u in woord en beeld deelgenoot maken van hun activiteiten.

Mijn School
Het ouderportaal Mijn School, is een onderdeel van onze website. Dit portaal is alleen bereikbaar voor ouders en leerkrachten van de St. Michaëlschool die een actief account hebben. Via dit portaal deelt de school informatie met u, deze informatie kan betrekking hebben op de hele school of specifiek bedoeld zijn voor de groep van uw kind(eren). Als er op Mijn School nieuwe berichten, nieuwe fotoalbums of nieuwe agenda-items worden gepubliceerd ontvangt u hiervoor (dagelijks) rond de klok van half zes 's middags een notificatiemail. Is er een spoedbericht, dan ontvangt u deze mail op hetzelfde moment in uw mailbox of u krijgt een melding op uw telefoon, indien u de App heeft geinstaleerd.
Op Mijn School kunt u ook de bereikbaarheidsgegevens van de klasgenoten van uw kind(eren) vinden. Dit kan echter alleen als de ouders deze gegevens in het portaal beschikbaar stellen. Omdat deze bereikbaarheidsgegevens de namenlijsten in jaargids vervangen, hopen wij dat veel ouders dit ook daadwerkelijk doen.
Onder het menu-item 'Downloads' vindt u een beknopte handleiding bij Mijn School.