Een schets van onze school

Een schets van onze school

De St. Michaëlschool is een bijzondere basisschool. Bijzonder, omdat de school van oorsprong een katholieke signatuur heeft en daarom tot het bijzonder onderwijs behoort. Bijzonder ook door de speciale plek in het hart van de binnenstad. Maar bovenal bijzonder omdat wij - leerlingen, ouders en team - een unieke, levende gemeenschap vormen. Daarnaast zijn we ook een hele gewone basisschool waar in principe iedereen welkom is.

De leerlingen

De leerlingen, zonder hen zou de St. Michaëlschool niet bestaan. Aan het begin van het schooljaar 2023-2024 starten er ongeveer 200 leerlingen op onze centrumlocatie. Dit groeit tot aan de zomervakantie 2024 door tot ongeveer 225 leerlingen. Ondanks de situering in de binnenstad, komen maar relatief weinig van hen ook echt uit de binnenstad. De meeste leerlingen komen uit de wijken die rond de binnenstad liggen, maar ook de iets verder gelegen wijken behoren tot ons voedingsgebied.

De ouders

Na de leerlingen vormen zij de belangrijkste groep. Het zijn tenslotte de ouders die hun kinderen op de St. Michaëlschool plaatsen en daarmee toevertrouwen aan onze zorg. Bovendien spelen de ouders ook een actieve rol in het bestuur, in de medezeggenschapsraad, in de ouderraad, in het onderwijsleerproces en bij allerlei activiteiten.

Het bestuur

De St. Michaëlschool valt als bijzondere school, samen met de Sint-Franciscus en de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers onder het bestuur van de Katholieke Onderwijs Centrale Groningen. Het beleid van het bestuur is gericht op het vormgeven en in standhouden van kleinschalig onderwijs – geworteld in de katholieke traditie – waarbij de aandacht voor het kind en de betrokkenheid van ouders centraal staat. Het bestuur bestaat uit een aantal deskundige mensen, die naast andere drukke werkzaamheden, de belangen van beide scholen behartigen. Bij hun bestuurstaken laten ze zich ondersteunen door het Onderwijsbureau Meppel.