Aanmelden

Uw kind kan vanaf 4 jaar naar de basisschool. Op alle basisscholen in de gemeente Groningen gelden dezelfde afspraken om uw kind aan te melden.

Stap 1: U ontvangt rond de eerste en derde verjaardag van uw kind een informatiebrief van de gemeente Groningen over de wijze van aanmelden op basisscholen.

Stap 2: U oriënteert zich op passende basisscholen. Op de St.Michaêlschool kan dit door een informatieochtend te bezoeken.

Stap 3: Heeft u een school gekozen dan kunt u uw kind aanmelden. De aanmelding doet u via het aanmeldformulier op onze website van onze school.

Geboortedatum van uw kind

1 januari 2021 t/m 30 april 2021
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021
1 september 2021 t/m 31 december 2021
1 januari 2022 t/m 30 april 2022
1 mei 2022  t/m 31 augustus 2022

Aanmeldperiode en sluitingsdatum

1 maart 2024 t/m 1 juni 2024
1 juli 2024 t/m 1 november 2024
1 november 2024 t/m 1 maart 2025
1 maart 2025 t/m 1 juni 2025
1 juli 2025 t/m 1 november 2025

Stap 4: De plaatsing van uw kind volgt na de sluitingsdatum. Zijn er meer aanmeldingen dan het aantal beschikbare plekken, dan vindt er op basis van de voorrangsregels een loting plaats.

Stap 5: Uw kind is 4 jaar en gaat naar groep 1.


Kleinschaligheid is één van de aspecten van St. Michaëlschool die wij belangrijk vinden.

Er worden op de St. Michaëlschool voor groep 1 maximaal 30 leerlingen per jaar ingeschreven. Ongeveer de helft daarvan bestaat uit jongere broertjes en zusjes. Deze krijgen altijd voorrang en worden automatisch geplaatst. Dit houdt in dat er gemiddeld genomen ongeveer 15 plaatsen overblijven. Voor de groepen 2 t/m 8 geldt, dat als het maximum is bereikt, u uw kind kunt aanmelden voor de wachtlijst van het betreffende jaar. Zodra er een plek beschikbaar is nemen wij contact met u op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek en rondleiding.