Verlof aanvragen

In sommige gevallen kunnen leerlingen extra verlof krijgen. Bijvoorbeeld als:

  • leerlingen door het beroep van hun ouders niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunnen. Denk aan de beroepen in de horeca of agrarische sector. Verlof mag dan eenmaal per jaar worden toegekend voor maximaal 10 dagen. Het gaat om de enige gezinsvakantie gedurende het schooljaar
  • er sprake is van zogenaamde gewichtige omstandigheden. Het moet dan gaan om factoren waar de ouders of de leerling geen invloed op hebben en die zo zwaar wegen dat de leerling niet naar school kan. Denk aan ziekte, overlijden, verhuizing, huwelijk of huwelijksjubileum


Familiebezoek in het buitenland of een bezoek in een financieel gunstiger seizoen, zijn geen geldige redenen voor extra verlof.

Aanvragen extra verlof

  • De schooldirectie besluit over aanvragen tot en met 10 dagen
  • Gaat het om een langere periode, dan neemt de leerplichtambtenaar een besluit

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen.html

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw