Ouders

Gezien het gezamenlijke belang dat de school en de ouders hebben bij goed onderwijs aan de leerlingen, achten wij betrokkenheid van de ouders bij de school van het grootste belang. De betrokkenheid kan passief of actief zijn. In passieve zin kunnen de ouders er voor zorgen dat ze goed op de hoogte blijven van de ontwikkeling van hun kind en van alles wat er op school gebeurt. In actieve zin kunnen zij lid zijn van de medezeggenschapsraad of van de ouderraad. Ook kunnen zij zich op allerlei andere manieren inzetten voor de school.