Ouderraad

De ouderraad van de St. Michaëlschool bestaat uit een groep ouders die de betrokkenheid van de ouders bij de school wil bevorderen. Zij speelt een belangrijke rol bij de organisatie van allerlei activiteiten die gedurende het schooljaar plaats vinden. Deze activiteiten worden financieel ondersteund uit de opbrengst van de ouderbijdrage. Zij is verantwoordelijk voor de vaststelling, inning en besteding van deze bijdrage. Omdat de ouderraad een afvaardiging van een ouder uit elke groep nastreeft, kan het ook dienen als klankbord voor de medezeggenschapraad.
Ons mailadres is: or@sint-michael.nl

Samenstelling ouderraad St. Michaëlschool

Guido Krenning, voorzitter ouder van groep 6, groep 5, groep 3 en de Olifanten
Sara Kremer, penningmeester ouder van groep 7 en groep 3
Karin Deenen ouder van groep 8 en groep 3
Kim Maas ouder van groep 4 en de Papegaaien
Gijs Nillessen ouder van de Zebra's en de Papegaaien
Sanne Lensing ouder van groep 7, en groep 6
Sil Doeksen ouder van groep 5 en groep 3
Marritta van Woudenberg ouder van groep 4 en de Olifanten

Deniz Albayrak

ouder van groep 7 en groep 3
Sarina van Straatum namens het personeel
Bibian Sliekers namens het personeel

De Ouderraad vergadert gemiddeld 1 keer in de 6 weken op wisselende weekdagen. Hierbij zijn in beginsel ook altijd een lid van het team en een MR-lid aanwezig. Daarnaast zal in overleg de schoolleiding een aantal keer per jaar bij de vergadering aanwezig zijn. De vergaderingen beginnen steeds om 20.00 uur en vinden plaats op de eigen locatie. Belangstellenden zijn welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen. Notulen van de vergaderingen zijn te vinden op Mijnschool. Hierin worden de data van de komende vergaderingen vermeld. Het Reglement Ouderraad zal na de zomervakantie op Mijnschool te vinden zijn. Elk jaar wordt er een jaarverslag geschreven.

Ouderbijdrage
Voor alle leerlingen die de St. Michaëlschool bezoeken, betalen de ouders en verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00 per jaar. Uit deze ouderbijdrage worden activiteiten voor de kinderen gefinancierd die niet uit het gewone leermiddelenbudget betaald kunnen worden zoals het Michaëlfeest, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de sportdag, het eindfeest, bijdragen aan culturele activiteiten en de grabbelton voor jarigen.