Schoolplan 2023-2027

Schoolplan

Het schoolplan geeft een beschrijving van de hoofdlijnen van ons beleid en van onze voornemens voor de jaren 2023-2027.

Met dit plan gaan we enerzijds verder op de ingezette koers van vorige jaren, anderzijds slaan we ook hier en
daar nieuwe wegen in. Het schoolplan 2023-2027 zal de komende jaren uitgangspunt zijn bij de planning van de jaarprogramma’s. Bij het opstellen van het volgende schoolplan zullen we het huidige plan evalueren en als uitgangspunt hanteren.

https://prod1-plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b6afa33cf2/Schoolplan%202023-2027.pdf