Schooplan 2019-2023

Schoolplan

Het schoolplan geeft een beschrijving van de hoofdlijnen van ons beleid en van onze voornemens voor de jaren 2019-2023.

Met dit plan gaan we enerzijds verder op de ingezette koers van vorige jaren, anderzijds slaan we ook hier en
daar nieuwe wegen in. Het schoolplan 2019-2023 zal de komende jaren uitgangspunt zijn bij de planning van de jaarprogramma’s. Bij het opstellen van het volgende schoolplan zullen we het huidige plan evalueren en als uitgangspunt hanteren.

Schoolplan St. Michaëlschool 2019-2023

Schoolplan St. Franciscus 2019-2023